Antennes meten met Leader LDM-815 Dipmeter

Een zelfbouw antenne impedantie meetbrug

Verkortingsfactor van voedingslijnen meten

In toepassingen als een kwart golf impedantie transformator, coax BALUNs en kwart golf coax zuigkringen is het van belang om de exacte verkortingsfactor van een coax kabel te weten.

Onderstaande grafiek geeft het resultaat weer van een meting aan een stuk RG-58 coax kabel. Van de kabel zijn de exacte lengte en de impedantie gemeten over het hele bereik van de dipmeter. De kabel is open aan het niet aangesloten uiteinde. Deze oneindig hoge impedantie van deze open zijde wordt getransformeerd naar een kortsluiting aan de kant waar de dipmeter aangesloten is als de coax kabel precies ¼ golflengte lang is. Dit is op de meetbrug te zien aan een dip in de signaalsterkte. Dit herhaalt zich bij elk oneven veelvoud van de grondfrequentie.

Gemeten verkortingsfactor van 6 meter RG-58 coax kabel.

Coax dippen met de zelfbouw RF Impedantie brug als RF Detector.

 

De eerste dip is te vinden op 8,1MHz (37,1m). Dit komt overeen met een kwart golflengte van 9,26m. De kabel is werkelijk 6,03m (inclusief de BNC steker). De verkortingsfactor “v“ is dan 6,03m/9,26m = 0,651.

De tweede dip is te vinden op 24,46MHz (12,26m). De kabel is hier ¾ golflengte lang. 12,26m * ¾ = 9,20m = 6,03m / v. De verkortingsfactor v = 6,03m/9,20m = 0,655.

Doe dit voor alle andere frequenties waarvoor je een dip vindt. Dit gaat het gemakkelijkst in een spreadsheet.

De gemiddelde afstand tussen 2 dips is 16,4MHz. Dit is de frequentie waarbij de coax kabel exact ½ golflengte lang is: fl = 16,4 MHz.

f (MHz)

V

8,1

0,651

24,46

0,655

40,93

0,658

57,42

0,659

73,94

0,660

…

 

De gevonden waarden liggen aardig in de buurt van de door de fabrikant gespecificeerde waarde van 0,66. Te zien is, dat op de laagste frequentie de afwijking het grootst is. De afwijking is hier 1,5%. Op lagere frequenties zal de afwijking nog meer toenemen. Vooral op de 40 en 80 meter amateurband en de AM omroepband loont het de moeite om rekening te houden met dit effect.

Na het op maat maken van de BALUN of stub, kan de SWR meetbrug wederom goede diensten bewijzen om de goede werking te verifiėren.

Met een capaciteitsmeter bepaal je eenvoudig de capaciteit van de kabel. Bij mijn test stukje is de capaciteit C = 595pF. De karakteristieke impedantie van de kabel volgt uit de formule Z = 500.000/( fl * C) = 500.000/(16,4 MHz * 595 pF) = 51,2 Ohm.

Terug

 

Disclaimer

I will not be responsible for damage to equipment, your ego, personal injury or worse that may result from the use of this material and material found on any links on my pages. You are responsible to make sure that your use any of my designs is legal in your country.

PE2ER Homebrew projects page

Copyright: Erwin Gijzen

 

 

Version: Oct-2007