Antennes meten met Leader LDM-815 Dipmeter

Staande golf verhouding bepalen van een antenne

Sluit de antenne meetbrug aan op de RF uitgang van de dipmeter. Stel de “Sensitivity” regelaar op dipmeter zo in, dat de SWR meter volle schaal uitslag heeft rond de te verwachten resonantie frequentie van de te meten antenne.

Sluit nu de meetpoort van de SWR meetbrug aan op de te meten antenne. Doe dit bij voorkeur op de aansluitbus van de antenne, of met een minimum aan coax kabel. Stel nu de frequentie zo in, dat meter een dip aangeeft. Lees de frequentie af op de dipmeter. Dit is de frequentie waar de antenne de meest optimale staande golf verhouding heeft. Vervang de antenne door een 75 Ohm afsluitplug en kalibreer de meter zodat deze een SWR van 1:1,5 aangeeft. Sluit nu de antenne weer aan, stel de frequentie nogmaals in op de beste dip en lees de exacte SWR af. Voor de J-pole uit de grafiek gaf dit een SWR van 1:1,3 op 144,2MHz.

Aanwijzing van de SWR meter met open bus en J-Pole antenne

 

Coax kabel tussen de SWR meter en antenne kan door demping een verkeerd beeld geven van de SWR en bovendien door transformatie de meting beïnvloeden. Transformatie kan voorkomen als de coaxkabel een lengte heeft van een kwart golflengte of een oneven veelvoud hiervan. De coax kabel moet dus liefst veel korter zijn dan een kwart golflengte op de hoogste meetfrequentie. Voor RG-58 (v=0,66) en de Leader LDM-815 (f^ = 250MHz) is de maximum lengte dus zo´n 15 centimeter.

Antenne dippen met de zelfbouw RF impedantie brug.

Terug

Disclaimer

I will not be responsible for damage to equipment, your ego, personal injury or worse that may result from the use of this material and material found on any links on my pages. You are responsible to make sure that your use any of my designs is legal in your country.

PE2ER Homebrew projects page

Copyright: Erwin Gijzen

 

 

Version: Oct-2007