2 Meter FM Basisstation op basis van Teletron T-813 by PE2ER

Introductie

Dit is mijn eerste 2 meter amateur band FM transceiver. De basis is de bekende Teletron T-813 van het amateur radio museum Jan Corver. De oude busmobilofoon is omgebouwd en afgeregeld volgens de beschrijving die door het museum aangeboden werd. Ik heb de mobilofoon samen met de FCM-1 Teletron controller ingebouwd in een degelijke metalen kast, compleet met 220V voeding. Ik gebruik ´m meestal afgeregeld op ca 5 Watt. Ruim voldoende om de meeste repeaters te bereiken.

Het complete apparaat, met 2-regelig LCD display, Volume potmeter, squelch schakelaar, 3 LEDs (Tx, Rx en Power), UP/DOWN/STOP/OK buttons

De achterzijde met netentree, zekering, netschakelaar, PS/2 keyboard en MIC/SPKR plug (9 pens D). Onderaan de BNC antenne aansluiting en de koelribben van de T-813.

Links de voeding met ringkern en L-200 spanningsregelaar. Rechts de T813 met audioprint. Achteraan de FCM-1 direct aan de T-813, zodat ik bij zenden geen last heb van de bekende ´tikken´ in het audio. Op de achterzijde van de voorplaat de printplaten van het display en de buttons.

Bovenaanzicht

Zijaanzicht, netentree met netfilter, rinkern transformator en stabilisatieschakeling op stukje experimenteerprint

 

De FCM-1, printplaat voor buttons en LCD display

D-connector voor Audio in (MIC) en uit (Luidspreker), PTT en Squelch (Actief laag), mini-DIN voor PS-2 toetsenbord, Netschakelaar, zekering en entree met filter.

Disclaimer

I will not be responsible for damage to equipment, your ego, personal injury or worse that may result from the use of this material and material found on any links on my pages. You are responsible to make sure that your use any of my designs is legal in your country.

PE2ER Homebrew projects page
Copyright: Erwin Gijzen
 
 
Version: Oct-2005