Metageek Wi-Spy

’s Werelds kleinste Spectrumanalyser

Sinds kort is de Wi-Spy Spectrumanalyser op de markt en ik kon niet wachten om er eentje te beoordelen. Ik ben dan ook meer dan blij dat ik van Wifi-shop de kans heb gekregen om dit apparaat voor Wireless Nederland te testen en beschrijven.

Wat is de Wi-Spy?

De Wi-Spy is een Spectrumanalyser met een beperkt frequentiebereik. Dit bereik beslaat juist de gehele 2.4GHz Wifi band . De Wi-Spy bestaat uit een USB dongle en computer software en is een produkt van Metageek LLC.

Wat kán de Wi-Spy?

De Wi-Spy software geeft een grafisch beeld van de ontvangen hoeveelheid signaal in de Wifi band, afhankelijk van de frequentie. Met de Wi-Spy is het mogelijk om een vrij kanaal te zoeken voor een nieuw Wireless LAN, of om bij een bestaand WLAN de oorzaak van een slechte verbinding op te sporen, als deze veroorzaakt wordt door bijvoorbeeld:

Het frequentiebereik loopt van 2400 tot 2484 MHz (Wifi kanaal 1 t/m 14) in stappen van 1 MHz. Binnen dit gebied kan de ontvangen signaal sterkte weergegeven worden van -31 tot -61dBm, in 1dB stappen.

Voor wie is de Wi-Spy bedoeld?

Voor de professional en voor de semi-professionele hobbyist die te maken hebben met storingen in het draadloze deel van computer netwerken.

 

Tot zover de claims van de fabrikant. Een Spectrumanalyser kan al deze geclaimde functionaliteiten waarmaken. Maar de vraag is natuurlijk, of dit stukje ‘speelgoed’ dat ook kan. Tijd voor een nader onderzoek!

Een eerste indruk

De USB stick wordt geleverd in een nette cassette, samen met de CD met software.

Wat mij als eerste opvalt is het ontbreken voor het aansluiten van een externe antenne. Dit betekent, dat alle metingen gedaan moeten worden met de antenne die in de USB dongle gebouwd zit. Dit beperkt het toepassingsgebied tot de kantoor en thuis omgeving.

Installatie

De tests zijn uitgevoerd op een Acer Aspire 1360 laptop met Windows XP. De Wi-Spy software heeft de Microsoft dot NET Framework nodig. Deze software (22MB) is gratis te downloaden bij Microsoft. De installatie van de software verloopt soepel. Na het installeren wordt de Wi-Spy zonder problemen herkend. De software is ook direct van de CD af te starten, op voorwaarde dat het dot NET framework reeds op de computer aanwezig is.

 

Om bekend te worden met de weergave van verschillende signaalbronnen bevat de software een aantal bestanden met opgenomen data. Deze data kan weergegeven worden in het programma, ook als de Wi-Spy niet op de computer aangesloten is.

 

Metageek ontwikkelt voor zover bekend geen software voor andere Operating Systems dan Microsoft Windows, maar laat dat over aan derden. Zo is op Kismetwireless.net een aantal Wi-Spy Tools voor Linux te vinden.

 

De hardware is een aangepast Juno USB board van Unigen

Gebruik

De software kan de gegevens die de Wi-Spy levert op twee manieren weergeven. De eerste weergave is die van Spectrumanalyser. Hierbij wordt de signaalsterkte weergegeven als functie van de frequentie. Het scherm toont naar keuze de huidige meetwaarde (geel), de gemiddelde (rood) en/ of de maximum (groen) signaalsterkte. De verticale schaalverdeling is vast ingesteld op -30 tot -61dBm. De ontvanger is niet bijzonder gevoelig als je bedenkt dat standaard Wifi nog een verbinding kan opbouwen bij een signaal niveau van zo'n -78dBm.

De tweede weergave, Spectrograaf, is een waterval display. Hierbij wordt de signaalsterkte weergegeven als een kleur op een scherm, waarbij tot 120 seconden terug in de tijd gekeken kan worden. Deze weergave is zeer nuttig voor het herkenen van signalen. Continue aanwezige signalen van stoorbronnen als video link zenders worden weergegeven als een ononderbroken verticale lijn. Wordt een Wifi Access Point (AP) bekeken, dan is de signatuur afhankelijk van de hoeveelheid data die er over de verbinding verstuurd wordt. Bij een AP in rust zijn de baken uitzendingen op de verschillende frequenties binnen een kanaal goed te herkennen. Hoe sterk een signaal precies is kan in deze weergave helaas niet bepaald worden vanwege het ontbreken van een legenda waarin de kleuren aan meetwaarden gekoppeld worden.

In het figuur hieronder zijn verschillende signalen te herkennen. De verticale balk geheel links is een signaal welke door de laptop uitgezonden wordt. Op kanaal 6 is vaag het DSSS signaal van een WLAN te ontwaren, samen met een continue signaal op kanaal 7 - een Video Link signaal. Op kanaal 11 zijn een tweetal netwerken actief. Mijn eigen netwerk (met een relatief hoge signaalsterkte) en een zwakker tweede netwerk. Invloed van de stoorsignalen die de laptop verspreidt op de meting is te verminderen door het gebruik van een USB verleng kabel om de Wi-Spy wat verder van de laptop zijn werk te laten doen.

Dit is wat Netstumbler weergeeft in dezelfde situatie:

Netstumbler is een goede hulp bij het interpreteren van de Wi-Spy meetresultaten. Gebruik van de twee programma's tegelijkertijd is echter geen goed idee. Dankzij Netstumbler vult de Wifi kaart het hele Wi-Fi spectrum met signalen.

De Wi-Spy is ook te gebruiken bij het kiezen van een kanaal voor een nieuw netwerk. In bovenstaande situatie zou kanaal 3 de voorkeur hebben; hier is de minste kans op storing door andere netwerken en de stoorsignalen die de laptop zelf uitzendt.

Storingsbronnen opsporen

Om de Wi-Spy te testen, heb ik een Video Link zender aangezet. Dat bleek een sterk signaal te geven op 2415MHz (Wifi kanaal 1). Dit signaal is sterk genoeg om te voorkomen dat een Wifi client contact maakt met een Wireless Access Point. De Wi-Spy bleek dis signaal makkelijk aan te geven. De zender is vervolgens eenvoudig te localiseren door met de laptop op pad te gaan. De Marker functie is hierbij een goede hulp. Door deze op het stoorsignaal te plaatsen wordt de signaalsterkte continue weergegeven (rechts boven de grafiek).

Het nu volgende beeld laat de storing zien die mijn magnetron veroorzaakt op mijn verbinding.

 

Tijdens de test kwam ik de vermoedelijke oorzaak op het spoor van sporadische storingen op mijn huisnetwerk, duidelijk te zien op volgende beeld:

Het signaal is steeds slechts een paar minuten aanwezig en wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de magnetron van de buren. Ik ga deze storing ontlopen door mijn AP een kanaaltje lager in te stellen.

Opnemen en afspelen

Een heel handige functie is de mogelijkheid om data op te nemen en later (eventueel versneld) af te spelen. Het is mogelijk om meerdere bestanden te openen, naast de Live weergave van het spectrum. Voor elk bestand wordt een apart tabblad geopend. De weergave is apart in te stellen per tabblad en onafhankelijk van de weergave op het moment van opnemen.

Software Upgrade: Chanalyzer

Op de website van Metageek is geheel gratis de laatste versie van de Chanalyzer software te downloaden. Deze software is een uidelijke verbetering ten opzichte van de originele software. Een aanrader!

Niet geschikt voor Point-to-Point links

Door het ontbreken van een aansluiting voor een externe antenne, is het niet mogelijk om de Wi-Spy in te zetten bij aanleg van en onderhoud aan point-to-point verbindingen. Hierbij worden doorgaans richtantennes gebruikt die een hoge versterking hebben. Ik ervaar dit als een groot gemis.

Alternatieven?

Volgens de fabrikant (Metageek) is de Wi-Spy de énige 2.4GHz Spectrumanalyser die verkrijgbaar is voor een prijs onder de $2500. Dit is echter een beetje overdreven. Een vergelijking met bijvoorbeeld de Spectran HF-2025E is goed op zijn plaats. Het apparaat kost ruim twee keer zo veel als de Wi-Spy, maar geeft daarvoor een hoop meer functionaliteit. Zie elektrosmog.de

 

Wi-Spy profileert zich als een directe concurrent van de Airmagnet Spectrumanalyser. Airmagnet maakt gebruik van een PCMCIA kaart die wél beschikt over de 802.11a (5GHz) band. De software van dit pakket is beter uitontwikkeld. De prijs is navenant hoger, ongeveer het twintigvoudige van die van de Wi-Spy! Zie Airmagnet.com

 

Conclusie

Kan de Wi-Spy meer dan een standaard Wifi dongle? Jazeker! Met de Wi-Spy zijn stoorbronnen op te sporen die met een normale Wifi dongle niet te localiseren zijn. Het is simpel om een vrij kanaal te kiezen voor een nieuw aan te leggen netwerk. De Wi-Spy schept duidelijkheid in de toch wat mystieke wereld van hoogfrequent. Gebruik van de Wi-Spy is simpel, maar interpretatie van de meetresultaten vergt wel wat ervaring. Gelukkig worden daarvoor voorbeeldbestanden meegeleverd. De software is functioneel, maar er is nog voldoende ruimte voor verbetering. Zo is het wenselijk om beide weergaven (Spectrumanalyser en Spectrograaf) tegelijk te tonen.  Dit is inmiddels opgelost met de nieuwe Chanalyzer software.

De Wi-Spy is vooral een aanrader voor de professional, die te maken heeft met aanleg van nieuwe en onderhoud aan bestaande draadloze IEEE802.11b/g/n netwerken. Het ontbreken van de 5GHz band is in mijn ogen iets wat niet zo zwaar weegt. Interferentie en overbevolking zijn zaken die op 802.11a netwerken (5GHz) niet zo een grote rol spelen.

De geringe ontvangst gevoeligheid en het ontbreken van een aansluiting voor een externe antenne maken dat de Wi-Spy vooral toe te passen is in thuis- en kantooromgeving.

 

 

Erwin Gijzen

 

Laatste wijziging: Mei 2007