PMR-446 en LPD portofonie

 

FreeRadioNetwork PMR-446 Gateway Almere Muziekwijk

Dit is mijn FreeRadioNetwork PMR-446 Gateway. Het hart van de gateway wordt gevormd door een Alinco DJ-446 portofoon. Deze is voorzien van een eenvoudige COM-Port interface en een externe voeding. De portofoon is opgehangen in de nok van mijn zolderdak voor een zo gunstig mogelijk dekkingsgebied. 

De op de foto hierboven afgebeelde laptop is normaal niet in gebruik voor de gateway. Deze taak is voorbehouden aan een HP e-PC, die draait onder Windows-XP. Deze wat oudere Pentium III werkt op 1GHz en voldoet prima voor dit doel.

Met een beetje geluk is er te werken over de gateway in de omgeving van het Muzenpark in Almere Muziekwijk. De Gateway staat ingesteld op PMR kanaal 5. CTCSS tooncode 20 is noodzakelijk om over de gateway te werken.

Wellicht tot horens op het Free Radio Network!

 

Externe antenne op Conrad Pocket Com 70/ Pocket Comm Double portofoon.

Hoewel een LPD portofoon handig kan zijn voor persoonlijke communicatie, is het bereik en zijn de gebruiksmogelijkheden toch wat beperkt. Om het apparaat gedurende de tijd dat ‘ie ongebruikt in de shack ligt toch een nuttige bestemming te geven, begon ik een speurtocht naar bruikbare modificaties. Blijk ik net de ‘enige’ LPD gekocht te hebben, waar geen modificaties voor voorhanden zijn. De Pocket Com 70 blijkt speciaal als LPD apparaat ontworpen te zijn, en is dus niet eenvoudig om te bouwen door bijvoorbeeld het leggen van een soldeerverbinding… Dat heeft overigens wel een gunstige invloed op de verkoopprijs (die van mij heeft 109 gulden - € 50 gekost in het jaar 1999).

Het beperkte bereik van de portofoon wordt vooral veroorzaakt door het lage zendvermogen (10mW), maar ook doordat er normaal geen ander dan de standaard rubberduck antenne aangesloten worden kan. Om het zendbereik te vergroten zonder het uitgangsvermogen te verhogen, heb ik een externe (HB9CV) antenne aangesloten.

Na deze modificaties is de LPD veel vaker in gebruik, vooral voor contact met een locale medeamateur.

Lees eerst de Waarschuwing hieronder!

 

Waarschuwing

Door het uitvoeren van de op deze pagina beschreven modificaties vervalt de typegoedkeuring van het apparaat, en is gebruik hiervan alleen nog maar toegestaan door personen met de vereiste vergunning.

Het uitvoeren van de modificaties aan deze pagina kan schade aan uw apparaat tot gevolg hebben. Deze schade is vrijwel zeker niet gedekt door de fabrieksgarantie (HI).

 

Aansluiten van een externe antenne op de Pocket Com 70

De standaard op de Pocket Com 70 aangesloten rubber duck antenne voldoet voor normaal gebruik, maar het bereik van de LPD kan vergroot worden door het aansluiten van een externe (richt-)antenne. Deze antenne heeft een standaard SMA steker, MAAR zit met locktite vastgelijmd op de SMA bus op de LPD. Loswrikken lukte bij mij niet, dus heb ik de SMA bus maar doorgezaagd op de plaats waar normaal het rubber afdekflapje om de antenne heen zit. Dit vereist meer moed dan technisch inzicht. Daarna heb ik de LPD open geschroefd. Verwijder daarvoor eerst de twee korte schroeven in het batterijvakje, en daarna de twee lange schroeven aan de achterzijde van de LPD. De kop van deze twee lange schroeven zit opgesloten in de schaal. Draai ze daarom beiden om en om een slag los, en de twee schaaldelen zullen door de schroeven uit elkaar gedrukt worden.

Let bij het openen van de LPD goed op de kwetsbare folie bandkabel die de twee printplaten met elkaar verbindt!

Een van de twee schroeven gaat door de printplaat heen (vlak naast de SMA bus). Deze schroef moet verwijderd worden, anders is het niet mogelijk de oude SMA bus te verwijderen. Hiervoor moet namelijk de hoogfrequent printplaat  losgemaakt en verwijderd worden. Ik heb dit gedaan door de schroefkop te verhitten met een soldeerbout, en tegelijkertijd druk uit te oefenen van 'binnen' naar 'buiten'.

 

Het schroefgat heb ik daarna weer netjes gemaakt met een boortje.

Vervolgens is het vrij gemakkelijk om:

De Pocket Com 70 Rubberduck Antenne geschikt maken voor hergebruik

De rubberduck antenne van de Pocket Com 70 kan weer geschikt gemaakt worden om aangesloten te worden op de nieuwe SMA bus. Verwijder hiervoor het rubber omhulsel. Dit omhulsel zit verlijmt met de SMA steker aan de onderzijde van de antenne. Steek het omhulsel los van de SMA connector met een klein schroevendraaiertje of iets dergelijks. Nu kan de SMA steker verhit worden met een hete föhn (verfafbrander) tot de locktite smelt, en de oude SMA bus uit de steker verwijderd kan worden. Vervolgens het schroefdraad van de SMA steker schoonmaken, en het rubber omhulsel terugplaatsen met locktite.

Aansluiten van een externe antenne op de Pocket Comm Double

Dezelfde modificatie op een Pocket Comm Double, die ik aangeschaft heb als vervanger van de Pocket Com 70. Deze beschikt in originele staat niet over een SMA bus, maar deze is wel gemakkelijk aan te brengen in plaats van de vaste antenne.

 

De Pocket Comm Double Rubberduck Antenne geschikt maken voor hergebruik

...is geen goed idee. Deze antenne heeft de beste staande golf verhouding op 380 MHz, Op 430-446 MHz is de staande golf verhouding abominabel, zelf na het toevoegen van radialen:

 

COM Port Interface Pocket Comm Double

Ik heb de Pocket Comm Double een tijdje gebruikt in een HF-gateway in het Free Radio Network. Initieel met gebruikmaking van de interne VOX schakeling, later gebruik makend van een COM poort interface.

Nu heeft deze portofoon géén mogelijkheid om de PTT extern te bedienen. Vaak is deze functie geďntegreerd met de Microfoonaansluiting, maar hier dus helaas niet. Een kleine modificatie was noodzakelijk. Een transistor parallel aan de PTT schakelaar is voldoende. Helaas gaf deze simpele oplossing een ander probleem. 

De Pocket Comm Double geeft na elke doorgang een Roger piep af. Hij blijft hiervoor ongeveer een halve seconde zenden ná het loslaten van de PTT knop. Wordt in deze periode de PTT opnieuw bediend, dan zal de portofoon niet gaan zenden, maar ontvangen. Zo mis je tijdens een gesprek nog wel eens de helft van het betoog. Een oplossing is de toevoeging van een simpele 7555 schakeling. Dit timer-IC is geschakeld als Monostabiele Multivibrator. Deze schakeling zorgt ervoor dat elke onderbreking in het PTT signaal minstens een halve seconde duurt. Zo werkt de gateway een stuk betrouwbaarder.

 

Disclaimer

De beschrijving van dit zelfbouwproject is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar het nabouwen van een van mijn projecten gebeurt geheel voor uw eigen verantwoordelijkheid. Een deel van de schakelingen is alleen legaal te gebruiken indien U in het bezit bent van de nodige zendvergunning.

PE2ER Homebrew projects page
Copyright: Erwin Gijzen

Versie: Dec-2006